Signaler comme inapproprié...

Slaapliedjes van over heel de wereld verenigen Brusselaars / Des berceuses du monde entier réunissent les Bruxellois

MON PROJET - MIJN PROJECT

Brussel is een internationale stad. Meer dan de helft van de kiezers in Brussel is van buitenlandse afkomst, dat blijkt uit cijfers van het Kruispunt Migratie-Integratie. In deze situatie is het zinvol om de culturele diversiteit op verschillende niveaus te behouden om zo overtollige representatie van één kant en onvoldoende aandacht voor de ander te vermijden. Deze inspanningen zijn erop gericht om van Brussel niet alleen een aangenamere stad voor iedereen te maken maar ook een meer ambitieuze en energieke stad. Dit project is gericht op inclusieve benadering van de integratie van inwoners van Brussel van buitenlandse afkomst. Het project benadrukt de aandacht voor de culturele tradities die mensen verenigen in plaats van hun land van herkomst of religie. Het project biedt gelijke kansen voor participatie aan mensen van verschillende leeftijden dus zowel voor kinderen, volwassenen als ouderen, voor vrouwen en mannen, voor gezinnen en alleenstaanden, kortom voor allen die willen bijdragen aan culturele integratie. Het project maakt intensief gebruik van de mogelijkheden van de stedelijke culturele omgeving. Het nodigt naast professionele en amateurmusici, zowel individueel als in ensembles, volwassenkoren en kinderkoren ook culturele, openbare en gemeentelijke organisaties uit om deel te nemen. Dit project biedt deelnemers en alle geïnteresseerde partijen kansen op zinvolle deelname aan de ontwerp-, implementatie- en evaluatiefase. Nu is het project open op de website voor alle opmerkingen en bijdragen van alle buitenstaanders. Als het project wordt ondersteund, zijn we van plan vijf overlegvergaderingen te houden met vertegenwoordigers van gemeenschappen en creatieve muziekgroepen. De deelnemers aan de vergaderingen krijgen de gelegenheid om hun suggesties te doen over de inhoud van het concert en over andere soorten activiteiten die door het project worden beoogd. Iedereen kan tot de coördinatiegroep, die de definitieve beslissingen neemt over het verduidelijken van het programma van het festival toetreden. Een korte vragenlijst zal worden uitgedeeld onder de deelnemers en gasten van het festival om het project te evalueren. De bespreking van het festival zal ook openbaar te raadplegen zijn op sociale netwerken. Het eindrapport bevat, naast algemene kwantitatieve indicatoren, de resultaten van evaluaties uitgevoerd door gasten en deelnemers.

But - doelstelling

Nieuwe mogelijkheden creëren voor culturele integratie van verschillende etnische groepen die in Brussel wonen door een beroep te doen op de immateriële erfenis van verschillende volkeren in zijn meest zoete en positieve vorm: de vorm van een slaapliedje en dit door zinvolle deelname van verschillende groepen aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project. Bijkomende voordelen die alle partijen zullen behalen - zowel deelnemers als toeschouwers - is de kans om meer te leren over de cultuur van verschillende etnische groepen en om voorwaarden te scheppen voor het verminderen van vooroordelen.

Public cible - doelgroep

Het belangrijkste evenement van het festival is een concert waarbij professionele en niet-professionele volkszangers optreden. Doelgroep A: Grote culturele groepen - deelnemers: migranten uit voormalige Sovjet-Unie: Tataren, Armeniërs, Kazachen, Kirgiziërs, Oekraïners, Moldaviërs, Russen, Georgiërs, kortom migranten uit landen en regio’s die Russisch gebruiken om met elkaar te communiceren. Oost-Europa - Polen, Roemenen, Hongaren, Tsjechen, Slowaken - vraag om advies en steun van de Raad voor Cultuur van de Stad Cultuurraad / Stad Brussel Turkse diaspora Arabs - Arab Women's Solidarity Association - België (AWSA-BE) Afrikaanse landen Verzoek aan andere culturele centra in de buurt van de stad. Dansgroepen, theaters en praatcafés zullen ook in staat zijn om hun activiteiten voor nieuwkomers en inwoners van Brussel aan te bieden. Doelgroep B: Inwoners van Brussel.

Impact - impact

Er wordt verwacht dat het project op lange termijn de mogelijkheden opent voor dialoog tussen mensen van verschillende culturen in de universele taal van geluid, beeld en beweging, begrijpelijk zonder vertaling. Wij hopen dat door ontmoetingen tijden ons project de verschillende organisaties en individuen elkaar uitnodigen en betrekken bij hun evenementen en zo het netwerk en de gezamenlijke creativiteit uitbreiden. We hopen dat de afgevaardigden van de gemeente een actieve rol zullen spelen en dat mensen in staat zullen zijn om ze persoonlijk te leren kennen (evenals hun activiteiten). We richten ons in eerste instantie op vrouwen, de betrokkenheid en activering van vrouwen, die nu eigenlijk minder betrokken zijn bij de culturele dialoog dan mannen. Tegelijkertijd is de invloed van vrouwen op het gezin, vooral met betrekking tot de opvoeding van kinderen, erg groot. Dit is een belangrijke hulpbron, die nog steeds niet voldoende wordt gebruikt in het belang van de gezinnen zelf voor hun diepere en zachte integratie. Het overwinnen van culturele barrières op het niveau van familietradities creëert een vruchtbare voedingsbodem voor mensen om te communiceren, zelfs wanneer ze nog niet volledig in één taal kunnen communiceren. Femigra allochtone vrouwenorganisatie zal als gevolg van de werkzaamheden aan het project haar kennis over andere organisaties en mensen uitbreiden en zal andere evenementen organiseren en actiever deelnemen aan activiteiten van anderen. De impact op de lange termijn bestaat voornamelijk uit het aantonen van de mogelijkheid om verschillende aspecten van het dagelijks leven van mensen te gebruiken om hun integratie te vergemakkelijken. Dit project is slechts het eerste voorbeeld van hoe dit kan gedaan worden. Momenteel heeft Femigra 11 mini-projecten voor festivals ontwikkeld in dezelfde methodologie als het voorgestelde project. Als het eerste project succesvol is, is Femigra klaar om zijn programma uit te breiden, zijn brede dekking in de media te verzekeren en op die manier een duurzame lange termijn impact van dit project te verzekeren.

Besoins / Enjeux - Uitdagingen / noden

Het voorgestelde project is gericht op het creëren van gelijke kansen door creatieve zelfexpressie van mensen uit verschillende culturen, verschillende perioden van het leven en verschillende geslachten, evenals de noodzaak om meer diepgaande en prettige persoonlijke banden tot stand te brengen tussen elke persoon en de lokale gemeenschap. Sinds enkele jaren werken we nauw samen met mensen uit verschillende landen. Wij zien dat nieuwkomers uit andere culturen in België moeilijkheden ondervinden bij culturele integratie. Dit is niet alleen het gevolg van het feit dat ze in de beginjaren slecht de Belgische landstalen spreken, maar ook omdat de culturele uitwisseling tussen verschillende etnische groepen uiterst beperkt is. Mensen hebben kansen nodig op zelfexpressie op alle gebieden van het dagelijks leven te uiten. Ze hebben ook een beter begrip nodig van buitenlandse culturele codes en de emotionele acceptatie van mensen van andere culturen. Dit geldt vooral voor vrouwen met jonge kinderen die niet actief betrokken zijn bij sociale en industriële activiteiten en waarvan de communicatiecirkel niet groot is. Dit project is vooral gericht op de tevredenheid via zelfexpressie en emotionele acceptatie van mensen van andere culturen.

Dimension collective - Collectieve dimensie

Het project biedt mogelijkheden voor directe samenwerking tussen mensen van verschillende culturen, verenigd door een gemeenschappelijk evenement op één plaats, en zal een goed voorbeeld zijn van hoe snel werkcontacten gelegd kunnen worden en de daaropvolgende ontwikkeling van productieve relaties op lange termijn. Vergelijkbate projecten (festivals van slaapliedjes) werden nog niet eerder in Brussel gehouden.

Localisation - Localisatie

Warandepark, 1000 Brussel Waarom? Het Park van Brussel is ongeveer 13 ha groot, symmetrisch ontworpen en is gelegen in het centrum. Het is gemakkelijk te bereiken en het wordt bediend door metrohalte Park op de lijn 1 en 5, tramlijnen 92 en 93, bussen 71 en 38. Het park is elke dag open en je betaalt geen entree. Het is versierd met een grote fontein, verschillende standbeelden, classicistische toegangspoorten, een muziekkiosk. Langs de wandelpaden zijn er hoekjes groen voor erop te zitten en picknicken. Uitrusting: zitbanken, drinkfontein, speeltuintje voor 7- tot 12-jarigen, kiosk, toiletten. Toegankelijkheid: aan elke ingang van het park is er eerst een opstap. Daarna is het vrij eenvoudig voor iemand met een beperkte mobiliteit om zich over de dreven in dolomiet van het park te verplaatsen. Tijdens de zomer vinden er verschillende culturele activiteiten plaats, zoals muziekoptredens. Dit project verschilt van die muzikale evenementen die al plaatsvinden in Warandepark. Het project toont een volledig nieuw element voor een groot publiek – een slaapliedje. Meestal is dit deel van de muziekcultuur diep verborgen in het dagelijks gezinsleven. We verwachten dat dit een wederzijdse aanvaarding en een levendige emotionele reactie zal veroorzaken. Op andere festivals in het Warandepark zie je grotendeels een eerder homogeen publiek en alhoewel ons festival openstaat voor iedereen willen wij zeker de mensen met een migratie-achtergrond aanspreken zodat niet alleen onze zangers maar ook ons publiek uit alle windstreken komt. We hopen dat het project wordt ondersteund en dat de locatie van het festival zal worden gespecificeerd in de bespreking met de deelnemers en het stadsbestuur. Belangrijkste evenementen van het festival: Plaats 1 Concert van een slaapliedje en tijdens pauze kinderdansen. Plaats 2 Speeltuin: actieve spelletjes voor groot en klein, pyjamafeest, kinderyoga Plaats 3 Rustig spelen en speelgoed maken met je eigen handen. Minicompetities (wedstrijd met kransen, zelfgemaakte vliegers) Plaats 4 Tenten voor deelnemers en mini-presentaties van culturen (hapjes, souvenirs, foto's). Voor de deelnemers worden een tafel, stoelen, planken en achtergrond voor het plaatsen van hun producten voorzien. Plaats 5 Videohal. Tekenfilms non-stop Plaats 6 Foto shoots in traditionele kostuums Plaats 7 "Sterren die voor kinderen lezen" (Samson&Geert): kinderverhalen voorlezen Plaats 8 Vertegenwoordigers van de sponsors

Actions - Actie's

Zoveel mogelijk de brede massa's over het project informeren Geïnteresseerden uitnodigen voor een vergadering in de gemeente Bespreken en ontwikkelen van het programma Het festival voorbereiden Festival zelf Na het Festival het volledige project analyseren Een plan maken voor verdere samenwerking met de gemeente en andere organisaties. 1. Voorbereiding: Open uitnodiging aan alle die willen deelnemen De open uitnodiging zal worden verspreid via sociale netwerken en ook via contacten van de gemeente, de vzw Russische huis en de vzw Femigra. Vastleggen van deelnemers het sluiten van contracten repetities Inwoners van Brussel van buitenlandse origine zullen worden aangetrokken door openbare organisaties, die reeds uitgebreide ervaring hebben met het integreren voornamelijk via bibliotheken, scholen, spreekbeurten en taalcursussen. Wij zijn een lid van het Brusselse platform Minderhedenforum. We zullen via hen communiceren, via Expats in Brussel, de media Uitinvlaanderen en Uitinbrussel. We zullen samenwerken met de diensten van de gemeente onder anderen Cultuurraad Stad Brussel en persoonlijk via de leiders van organisaties. Participanten zullen deelnemen aan vijf voorbereidende vergaderingen. Plaats van vergaderingen: gemeente. Inhoud van vergaderingen: - Introductie en presentatie van idee - Aanbiedingen verzamelen - Specificatie van de bijdrage van verschillende groepen deelnemers en de opmaak van het voorbereidende programma van het festival - Informatie verzamelen over de behoeften van deelnemers en het programma aanpassen - Definitieve goedkeuring van het programma en ontwikkeling van een korte vragenlijst voor de evaluatie van het festival, evenals een evaluatieplan De duur van de vergaderingen is telkens 4 uur. Tijdens de vergaderingen krijgen de deelnemers koffie en lichte snacks aangeboden. Reclame: folders en posters printen en verspreiden, adverteren op de radio om de brede massa zo veel mogelijk over het project te informeren. 2. Een festival houden en feedback verzamelen van gasten. 3. Analyse Ee feedback van de deelnemers aan het festival. Een analyse van de beoordelingen van gasten en deelnemers. Twee laatste vergaderingen van de deelnemers. De ontmoetingsplaats is de gemeente.. Inhoud van de bijeenkomst: 1). bespreking van het festival, presentatie van de resultaten van de projectevaluatie, verzameling van toevoegingen en opmerkingen van de deelnemers. 2). Presentatie van het definitieve rapport en het uitstippelen van verdere stappen voor de ontwikkeling van een groep mensen en verenigingen waarmee ook de komende jaren dergelijke festivals in Brussel kunnen georganiseerd worden. 3). Ontwikkeling van een plan voor verdere samenwerking met gemeenten en andere organisaties.

Qui - WIE

Het project is opgezet door de vzw Femigra allochtone vrouwenorganisatie met steun van de vzw RussischHuis, Stad Brussel. De eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het project, financieel beheer en rapportage is vzw Femigra allochtone vrouwenorganisatie. Deelnemers aan het festival doen voorstellen voor voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het festival. De eindverantwoordelijke voor het verzamelen, consolideren en administreren van de voorstellen van de deelnemers is vzw Femigra. Werkwijze: participatieve benadering. De deelnemers doen het volgende: • deelnemen aan het vormgeven van het programma van het festival en het belangrijkste concert • hun uitvoeringen kiezen en repeteren • deelnemen aan workshops • organiseren traditionele kinderspellen • deelnemen in de media • deelnemen aan de eindevaluatie van het festival en het programma als geheel We verwachten dat 200 mensen uit de doelgroepen A zullen deelnemen aan het project. We hopen tot 2000 mensen te interesseren uit de doelgroep B.

Quoi - Wat

Duur van het project: 6 maanden Het projectschema: Maanden 1 - 3: Mobilisatie van gemeenschappen, identificatie van partners, overeenstemming bereiken over de site van het festival en uitrusting. Maand 4: Festival Maanden 5-6: Evaluatie & Verslag

Budget TOTAL

Het projectbudget dekt alleen de kosten van de organisatie van project. Dit project streeft niet naar het genereren van winst voor zijn organisatoren en is vanuit dit oogpunt niet "commercieel". Het grootste verschil met andere soortgelijke projecten is de actieve en zinvolle betrokkenheid van de doelgroepen bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie ervan. De inhoud van het project (het echte festival van de slaapliedjes) was ook niet eerder te zien in Brussel. VERGOEDINGEN TOTAAL VRIJWILLIGERSVERGOEDINGEN € 920,00 TOTAAL ANDERE € 4.230,00 TOTAAL VERGOEDINGEN € 5.150,00 REALISATIE WERKING ADMINISTRATIEVE UITGAVEN TOTAAL ADMINISTRATIEVE UITGAVEN € 1.400,00 LOGISTIEKE UITGAVEN TOTAAL LOGISTIEKE UITGAVEN € 8.049,65 ONDERHOUD TOTAAL ONDERHOUD € 149,50 VERVOERSKOSTEN TOTAAL VERVOERSKOSTEN € 330,00 PROMOTIE EN COMMUNICATIE TOTAAL PROMOTIE EN COMMUNICATIE € 8.772,53 VERZEKERINGEN TOTAAL VERZEKERINGEN € 1.000,00 TOTAAL REALISATIE WERKING € 19.701,68 ALGEMEEN TOTAAL € 24.851,68 Subsidies Wie Bedrag Stad Brussel € 25.000,00 Tussentotaal € 25.000,00 Sponsoring Wie Bedrag NMBS € 1.000,00 Engie € 1.000,00 Radio 2 € 2.000,00 Tussentotaal € 4.000,00 Eigen inkomsten Wie Bedrag Inkomstgeld € 0,00 Tussentotaal € 0,00 TOTAAL € 29.000,00

Réalisation - Realisatie

Het project wordt in drie fasen geïmplementeerd: 1. Voorbereiding 2. Festival- en geluidsopname van slaapliedjes van verschillende landen, plaatsen van video’s met liedjes op internet 3. Analyse en rapport Geluidsopname van slaapliedjes van verschillende volkeren en het plaatsen van video's met liedjes op internet. De opname zal ook beschikbaar zijn op de website van de gemeente. Het project wordt uitsluitend uitgevoerd door de lokale gemeenschappen en collectieven. De duur van het project is 6 maanden. De verwachte startdatum van het project is 1 mei 2018. De duur van het festival is 2 dagen (elke dag van 11 tot 16 uur, bij voorkeur openlucht, augustus-september, de data worden gekozen). Audio-opnames zullen ook beschikbaar zijn op de website van de gemeente. Deelnemers uit verschillende landen krijgen de mogelijkheid om de festivalgasten een kleine traditionele traktatie aan te bieden. Een voorbeeld van audio-opname is te vinden op de bijgevoegde video. Dit is enkel een voorbeeld, wij zullen enkel een audio-opname maken, zonder animatiefilm.

Budget Détail - Detail

Tekst: Huren bij VGS: er is met hen gebeld en het is weinig waarschijnlijk dat we daar kunnen huren want zij verhuren geen aangepast podium en muziekinstallae voor grote evenementen. Ander materiaal kan niet beschikbaar zijn omdat het al verhuurd is. Zij adviseren om te huren bij externe #rma’s. Wij hebben aan externe #rma’s een o&erte gevraagd maar nog geen antwoord gekregen. Hierdoor kunnen we deze kosten nog niet ramen in ons budget Excel: Er is een spreadsheet met gedetailleerde kostenraming opgemaakt en beschikbaar maar ik kan deze hier niet toevoegen. Eenheidsprijs Aantal Totaal exl BTW Totaal incl BTW Waarborg Opmerkingen VERGOEDINGEN VRIJWILLIGERSVERGOEDINGEN Vrijwilligersvergoedingen 34€x 20 680€ Animatoren voor kinderen 60€x 2 120€ 60x2 dagen Animatoren voor volwassenen 60€x 2 120€ 60x2dagen TOTAAL VRIJWILLIGERSVERGOEDINGEN 920€ ANDERE Artistieke prestaties 200€x 10 2000€ 10 groep Freelance 240€x 2 480€ Conferencier 100€x 2 200€ Beroemdheden 800 1 800 Consulent 400 1 400 Corrector 100 1 100 Vertalers 50 2 100 Bewaking tijdens nacht 50 3 150 Belastingen personeelskost 0 TOTAAL ANDERE 4230 TOTAAL VERGOEDINGEN 5150 REALISATIE WERKING ADMINISTRATIEVE UITGAVEN Ontwerpen festival logo 350 1 350 Ontwerpen Femigra logo 350 1 350 Internetkosten 100 4 400 Bureaumateriaal 50 6 300 TOTAAL ADMINISTRATIEVE UITGAVEN 1400 LOGISTIEKE UITGAVEN Klapstoelen 0,75 100 75 100 Tafels 11,3 20 226 100 tafellinnen & servetten Tenten/Marktkramen 33 2 66 EHBO tent 3x3 Plooitent 70 20 1400 100 3x3 met zeilen Banken 0 0 vgc Tentoonstellingspanelen 0 0 vgc Zitplaatsen voor toeschouwers 0 0 vgc Kinderbedjes 0 Matrassen 0 Springdieren 0 0 vgc Kruiptunnel groot 0 0 vgc Kant-en-klare podiumwagens 1350 1 1350 0 Podiumwagen uitgeklapt > 4,10 meter hoog, 4,40 meter breed en 7,00 meter lang Podiumtrap 50 1 50 Dranghekken 0 Muziekinstallatie 1500 1 1500 Microfoons 0 Projector + pc + verbinding 0 1 0 vgc Walkietalkieset 0 1 0 vgc Transportkar 0 1 0 vgc Dranken 31 5 155 Hapjes 35 5 175 Wegwerpbekers 27,5 1 27,5 1 doos - 1000 st bio afbreekbaar Wegwerpborden 23,95 58 1389,1 1 doos - 100 st (1 pallet - 58 dozen) bio afbreekbaar Wegwerpbestek 129,05 1 129,05 prijs voor 2000st koffielepels, 1000 st lepels, 1000st vork, 1000st mes bio Papieren servetten 1,2 10 12 Biotoiletten 360 2 720 Eetwaren 300 2 600 voor alle gerchten Bloemen voor kransen 0 Kinderschmink 0 Kleurplaten +potloden + stiften 75 1 75 1 keer aankopen Benodigdheden work-shops 0 Ballondecoratie Boy&Girl 10 10 100 Broodjes voor vrijwilligers 0 TOTAAL LOGISTIEKE UITGAVEN 8049,65 ONDERHOUD Afvalzakken (Boels) 10 1 10 1 rol x50 st Afvalcontainers (Boels) 13,95 10 139,5 After-party-servies 0 TOTAAL ONDERHOUD 149,5 VERVOERSKOSTEN Bestelwagen 0 1 0 bij vgs Verplaatsing met openbaar vervoer 14 20 280 10rit abonnement Parking 25 2 50 25 Brandstof 0 Kilometervergoeding 1 0 TOTAAL VERVOERSKOSTEN 330 PROMOTIE EN COMMUNICATIE Flyers 0,02541 1000 25,41 Format A5 14,8x21 4/4 dubbelzijdig full color 135gr glans mc geen extra afwerking Posters 0,19424 500 97,12 117,52 Format A2 42x59,4 4/0 enkelzijdig full color 135gr glans mc geen extra afwerking Radioreclame prime-time 8000 1 8000 1 week 40 keeer met korting 20% voor organisaties Radiospot 650 1 650 Expoline Roll-Up met logo van de Stad 0 vgc Expoline Roll-Up met logo van VGC 0 vgc Reclame in Bib's 0 gratis TOTAAL PROMOTIE EN COMMUNICATIE 8772,53 VERZEKERINGEN Verzekeringen 1000 1 1000 Alle risico's voor 2 dagen TOTAAL VERZEKERINGEN 1000 TOTAAL REALISATIE WERKING 19701,68 ALGEMEEN TOTAAL 24851,68